Med personuppgift avses all information som entydigt går att koppla till en individ. Det kan vara uppenbara saker som exempelvis ett namn, men det kan också vara information som i kombination med andra uppgifter gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med kön och bostadsort göra det möjligt identifiera en person.

Exempelvis kan följande bedömas vara personuppgifter:

  • ett namn
  • en postadress
  • en e-postadress
  • platsinformation
  • bankuppgifter
  • ett foto
  • en uppdatering i sociala medier
  • medicinsk information
  • en dators IP-adress