Har ni många organisationer som ni administrerar så kan vi skapa en portal åt er. Via portalen kan ni utföra diverse administrativa åtgärder såsom åtkomstnivåer, nya användare och mycket mer på de digitala överensstämmelsebevis som ni handhar. Ni kan lägga upp egna standardmallar som ni sedan kan ändra och uppdatera ifrån centralt och ni har tillgång till en aktivitetslog där ni kan se allt som skett i de hanterade systemen.

I det administrativa verktyget kan ni registrera en ny organisation och sedan koppla användare för att därefter skapa dokumentationen för den digitala pärmen med en knapptryckning. Antingen om ni vill använda era egna mallar eller de standardmallar som medföljer så är det både enkelt och snabbt att lägga upp nya organisationer.

Oavsett om ni arbetar som GDPR konsult och har mängder med organisationer som ni arbetar med, eller om ni arbetar inom en paraplyorganisation med flertalet underorganisationer som ni administrerar så är detta verktyget ett måste. Ni centraliserar all hantering och därigenom effektiviserar ni ert arbete samtidigt som ni minskar risken för felaktigheter då ni jobbar utifrån era egna mallar.

Ring oss idag så hjälper vi er att komma igång snabbt.