Arbetet med nya regler för dataskydd har pågått under ett flertal år, 2012 kom det första utkastet till förslag. Därefter har det vandrat genom unionens byråkratiska system, mellan utskott och beslutsfattare, mellan EU-kommissionen, de folkvalda och medlemsstaterna. 4 maj 2016 klubbades det slutgiltiga förslaget.

Arbetet har varit komplicerat, 28 medlemsländer med olika syn på var ansvaret ska ligga och hur den administrativa bördan bör fördelas, även grundläggande saker som vad som är en personuppgift har diskuterats.

Det kommer att ta tid till det finns en praxis att följa. Det kommer troligen att bli ett och annat rättsfall att vänta i EU-domstolen. Tre till fyra år kan det ta innan en mer exakt bild är på plats av hur GDPR skall tolkas. Till dess är det viktigt att följa utvecklingen, ta reda på vad som gäller och säkra upp i de egna systemen och det är ett arbete som måste göras nu.