Börja nu!

Har ni inte redan påbörjat ert GDPR-arbete, så gör det nu, helst igår. Förordningen har varit i kraft sedan Maj 2018, det är alltså hög tid att åtminstone börja planera arbetet, sätt av tid och budgetera för projektet, för är det något vi vet så är det att detta inte är något som kan göras ovanpå de dagliga uppgifterna. Det krävs avsatt tid och resurser för att lyckas.

Förankra internt

GDPR är ingenting som bara berör en avdelning eller en del av verksamheten, Det är alltså inte, som många tror, enbart en IT-fråga eller något som ”dom på lön eller HR håller på med”. Idén måste därför förankras från ledningen och genomsyra hela verksamheten. Ta av skygglapparna och inse att ni är en del av förändringen.

Involvera alla avdelningar

Eftersom hela verksamheten påverkas av GDPR kan det vara en smart idé att involvera alla avdelningar i arbetet. Med det sagt så behöver inte alla jobba heltid med detta, men ni kan t.ex. ha med en person från varje avdelning i projektgruppen för GDPR för att få en överblick på hur arbetet övergripande ser ut i verksamheten.