Dataskyddsförordningen gör gällande att den personuppgiftsansvarige måste kunna visa att förordningen följs Personuppgiftsansvarig är varje, organisation, företag eller förening som hanterar personuppgifter såsom t.ex. kunder, leverantörer, anställda m.m.

Därför hjälper eVäst AB dig med en helhetslösning för att inventera, dokumentera och implementera GDPR på ett enkelt, tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt.
Säkerställ ditt företags, din organisations eller din förenings personuppgifter enligt GDPR – den nya dataskyddsförordningen.

Vår lösning för att ge alla organisationer en möjlighet att för en rimlig kostnad kunna påvisa att de följer den nya Dataskyddsförordningen är ett digitalt överensstämmelsebevis. Genom att vi gått igenom varje punkt i den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) så har vi reglerat överensstämmelse genom att implementera policys och register som gör att organisationen uppfyller kraven som ställs.

Detta har lett till att vi idag kan erbjuda en lösning som i stort sett GDPR anpassar vilken organisation som helst på några minuter. Då har vi naturligtvis inte tagit med den tid som måste läggas internt av respektive organisation. Tid för att t.ex. rensa bort gamla personuppgifter, dokumentera personuppgiftsflöden o.s.v. Men med vårt verktyg så kan vem som helst GDPR anpassa sin verksamhet och behovet av dyra konsulter blir minimerat till enstaka fall där det handlar om speciella omständigheter.

Systemet levereras med tillgång till mängder med standardiserade policys, integritetsskyddsmeddelande m.m.

Även alla de register som krävs enligt Dataskyddsförordningen medföljer och det finns naturligtvis möjlighet att skapa egna policys och lägga in externa filer som t.ex. Word, Excel PowerPoint m.m.


Med vår online pärm kan du enkelt visa att du uppfyller de krav som dataskyddsförordning (GDPR) ställer, krav som tvingar dig att producera och underhålla massor med olika typer av dokument. Det är här vår lösning förenklar arbetet genom att centralisera och standardisera hanteringen i ett verktyg som ger dig en god överblick samtidigt som du kan vara trygg i vetskapen om att du enkelt kan bevisa din överensstämmelse med GDPR.

För löpande arbete finns färdiga formulär för kompetensbedömning, kravställning, intresseavvägning, planeringsformulär, integritetsskyddsmeddelande, leverantörsutvärdering, personuppgiftsbiträdesavtal, konsekvensbedömning och mycket mer.

Vår online pärm ser till att du har bevis för att stödja dina påståenden om tillsynsmyndigheten har någon anledning att genomföra en utredning av din organisation. Det är ett faktum att vår digitala online pärm sparar både tid och pengar, låt därför din information vara trygg hos oss så att du lugnt kan arbeta vidare med det som är din passion.

Är du utsedd att vara ansvarig för GDPR anpassningen för flera organisationer så kan du ’stacka’ dina organisationer i vårt system och på det sättet göra det enkelt för dig att arbeta mellan flera olika pärmar. Naturligtvis går det utmärkt skapa egna färgscheman, byta ut logotyper och förändra kategorier m.m.