Vi hjälper företag att etablera en transparent hantering av kunddata i linje med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25:e Maj.

eVäst AB startades 2002 och sammanfattar mer än 30 års erfarenhet inom IT-branschen där merparten av vår verksamhet varit programmering. Arbetet har kontinuerligt inneburit att vi varit tvungna att ha en god kunskap om de olika gällande datalagarna, först var det datalagen (1973:289), därefter personuppgiftslagen (1998:204) och nu senast den nya dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Dessa våra erfarenheter i kombination med vår passion för att alltid veta vilka regler som gäller har därför gjort oss specialiserade inom området svensk och europeisk dataskyddslagstiftning och vi arbetar numera enbart med juridisk rådgivning, utredningar, upprättande av handlingsplaner och därtill implementering av rutiner för att säkra verksamheter och löpande tillse att dessa följer gällande regelverk för hantering av personuppgifter.